Ruột mền PREMIUM BAMBOO

3.040.000₫

Ruột mền vải sợi tre (BAMBOO), mẫu chần bông microfiber một thiết kế khâu hộp cổ điển với 2 size 200 x 200 và 220...